ศักยภาพและความแตกต่าง

บริษัทฯ ดำเนินการอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยและตรงต่อเวลา ควบคู่ไปกับการรักษามาตรฐานการขนส่งสินค้าให้เป็นที่ยอมรับของบริษัทที่มีชื่อเสียงในการบริการขนส่งสินค้า และพนักงานขับรถ มีความเฉี่ยวชาญในด้านเส้นทางและการดูแลรักษาสินค้าของลูกค้าได้อย่างปลอดภัย   

และให้บริการท่าเทียบเรือขนาดเกินกว่า 500 ตันกอรสส์ บริเวณท่าเรือได้ติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกด้านการขนส่งที่ทันสมัย อาทิ เครนขนาด 5-100 ตัน รถโฟล์คลิฟท์ บริการน้ำจืด มีพนักงานบริการสามารถขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์ได้ มีลานคอนเทนเนอร์ มีใบอนุญาตให้ใช้ท่าเรือจากกรมเจ้าท่าถูกต้องตามกฎหมาย

อีกทั้งบริษัทของเรามีรถเครน ขนาด 5-100ตัน สำหรับรองรับการบริการของลูกค้า ครอบคลุมทุกประเภทงาน ด้วยเครื่องจักรที่ล้ำหน้าและทันสมัย พร้อมระบบการบำรุงรักษาอย่างดี และการบริการลูกค้าอย่างเต็มประสิทธิภาพ

เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ

เพื่อการก้าวสู่การเป็นผู้นำครอบคลุมโซนภาคใต้ในด้านการบริการขนส่งสินค้า บริการท่าเทียบเรือ และบริการรถเครน บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าพัฒนาการบริการ ประสิทธิภาพของอุปกรณ์และเครื่องมือ ตลอดจนบุคลากร เพื่อให้สามารถรองรับและตอบสนองต่อทุกความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคตให้ได้อย่างสมบูรณ์แบบมากที่สุด

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดได้ที่นี่