ผลงานที่ผ่านมา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวัสดิ์พัฒนาสงขลาก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ 2522 เริ่มต้นด้วยการให้บริการขนส่งสินค้าทางบกโดยรถเทลเลอร์และบริการท่าเทียบเรือ มีบริการให้เช่าโกดังสินค้า ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมด้านโลจิสติกส์ในทุกๆส่วนงาน

Flexibility to All You Need

มุ่งสู่ความสำเร็จ…เพื่อตอบโจทย์ความต้องการ ตอบสนองรูปแบบทุก Function…ของการขนส่ง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดได้ที่นี่