บริการท่าเรือ

ท่าเรือสวัสดิ์พัฒนา เป็นท่าเรือที่ตั้งอยู่บนจุดยุทธศาสตร์ด้านการกระจายสินค้าที่เชื่อมต่อการขนส่งทางบกและทางน้ำระหว่างประเทศไทย-มาเลเซีย-สิงคโปร์  มีเนื้อที่ 2,550 ตารางเมตร ความยาวหน้าท่า 100 เมตร ความลึก 10 เมตรท่าเทียบเรือขนาดเกินกว่า 500 ตันกอรสส์ บริเวณท่าเรือได้ติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกด้านการขนส่งที่ทันสมัย อาทิ เครนขนาด 5-100 ตัน รถโฟล์คลิฟท์ บริการน้ำจืด มีพนักงานบริการสามารถขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์ได้ มีลานคอนเทนเนอร์ มีใบอนุญาตให้ใช้ท่าเรือจากกรมเจ้าท่าถูกต้องตามกฎหมาย

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดได้ที่นี่